CHUYÊN DÙNG XỬ LÝ RA HOA

  •   Phân Bón vi lượng Bo HQ 101 Kích thích tăng năng suất – Dùng cho tất cả cây trồng Thành phần:  Bo (B): 2.500ppm, pH: 7, Tỷ trọng: 1,29 Chất phụ gia: Nitrophenolate, α-naphthalenacetat (Naa), Cytokinin, P (Lân), Zn (Kẽm),…. Thể tích thực: 500ml Công dụng: Kích thích trổ hoa, làm cây trái ra […]
  • IMIDA 20SL Đặc trị: Bọ Trĩ, Rầy, Rệp Sáp. TT thực: 100ml   Thành phần:  Imidacloprid: 200g/l. Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm vừa đủ 100%. CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ rầy nội hấp mạnh, diệt rầy bằng con đường tiếp xúc, vị độc. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 1. […]
  • Ức chế sinh trưởng, thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa.   Khối Lượng Tịnh: túi 1 kg và 2 kg THÀNH PHẦN:  Paclobutrazol 15% (w/w); Phụ gia chất mang vừa đủ 100%. CÔNG DỤNG: Là nhóm điều hòa sinh trưởng Triazole, lưu dẫn, có chức năng ức chế quá trình sinh tổng hợp […]
  • TRỘI HỘT XOÀI TRỘI HỘT NHANH – XANH TRỨNG CÁ MÁT BÔNG ĐẬU TRÁI Thể tích thực: 500ml CÔNG DỤNG: SẢN PHẨM ĐƯỢC NGHIÊN CỨU VÀ PHỐI CHẾ PHÙ HỢP CHO CÂY XOÀI TRONG GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH TRỨNG CÁ Chuyên dung cho Xoài Đài Loan, Cát Chu, Cát Hòa Lộc, Xoài Thái. Dưỡng phát […]
0918 03 04 07
0918030407