Thuốc BVTV

  • THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIBOW 200TB Thành phần: Gibberellic acid (min 90%) : 200 g/kg Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. CÔNG DỤNG: Kích thích sinh trưởng cây trồng. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 1 viên 5,2g / phuy 200 lít nước.
  • Thể Tích Thực:      240ml    _  Dạng: SC (sửa) _ Dung dịch thuốc: Màu vàng (gold). Thành phần: Azoxystrobin 50g/l + Hexaconazole 100g/l + Chất phụ gia đặc biệt khác vừa đủ 100%.   CÔNG DỤNG: – Hextop 150SC là thuốc trừ bệnh có tác dụng hấp thụ, lưu dẫn và thấm nhanh, […]
  • IMIDA 20SL Đặc trị: Bọ Trĩ, Rầy, Rệp Sáp. TT thực: 100ml   Thành phần:  Imidacloprid: 200g/l. Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm vừa đủ 100%. CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ rầy nội hấp mạnh, diệt rầy bằng con đường tiếp xúc, vị độc. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 1. […]
  • Ức chế sinh trưởng, thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa.   Khối Lượng Tịnh: túi 1 kg và 2 kg THÀNH PHẦN:  Paclobutrazol 15% (w/w); Phụ gia chất mang vừa đủ 100%. CÔNG DỤNG: Là nhóm điều hòa sinh trưởng Triazole, lưu dẫn, có chức năng ức chế quá trình sinh tổng hợp […]
0918 03 04 07
0918030407