SẢN XUẤT XOÀI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ VIỆT NAM

SẢN XUẤT XOÀI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ VIỆT NAM

  1. Nguyễn Văn Hòa Viện Cây ăn quả miền Nam

 

Xoài là loại cây ăn quả được trồng ở nhiều nước thuộc khu vực Đông Nam Á và là loại trái cây tiêu thụ khá phổ biến taị các nước này. Theo số liệu thống kê của FAO, các nước trồng xoài nhiều ở vùng Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Căm pu chia …  Thái Lan là nước sản xuất xoài lớn nhất ở vùng Đông Nam Á, năm 2016 Thái Lan đã sản xuất được 3.432 ngàn tấn xoài, tiếp theo là Indonesia (2.184 ngàn tấn), Philippnes (827 ngàn tấn), Việt Nam (725 ngàn tấn). Campuchia cũng là nước sản xuất xoài khá lớn ở Đông Nam Á, diện tích xoài của Cămpuchia đạt 65 ngàn ha.  Việt Nam là nước trồng xoài từ lâu đời và trồng được trên nhiều vùng sinh thái khác nhau, nhưng phân bố chủ yếu vẫn là các tỉnh phía Nam. Năm 2017, Việt Nam có 92.746 ha và sản lượng 788.233 tấn, trong đó ĐBSCL là vùng sản xuất xoài lớn nhất, chiếm đến 46,1% diện tích và 64.4% sản lượng xoài của cả nước; tiếp theo là vùng Đông Nam Bộ (chiếm 19,2% diện tích và 64,4% sản lượng xoài cả nước).

Tại khu vực các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL của Việt Nam, Đồng Tháp là tỉnh có diện tích và sản lượng xoài lớn nhất chiếm đến 21,4% diện tích và 28,5% sản lượng xoài cả vùng (Bảng 2).

Bảng 2: Diện tích và sản lượng xoài theo tỉnh tại ĐBSCL năm 2017

 

Có nhiều giống xoài trồng tại Việt Nam, tại vùng ĐBSCL, xoài cát Hòa lộc và xoài cát chu là hai giống xoài ngon được người tiêu dùng ưa chuộng, trồng từ lâu đời tại Tiền Giang và Đồng Tháp. Hạn chế của hai giống xoài này là xoài khó đậu trái, nhất là đối với giống xoài cát Hòa lộc và trong điều kiện sản xuất xoài trái vụ có mưa nhiều. Mặt khác do vỏ mỏng nên khâu vận chuyển và bảo quản của giống xoài cát Hòa lộc và xoài cát chu gặp trở ngại làm hạn chế xuất khẩu.

 

Tài liệu tham khảo

Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT Việt Nam, 2018. Thông tin về diện tích cây ăn quả của Việt Nam năm 2017.  https://www.worldatlas.com/articles/the-top-mango-producing-countries-in-theworld.html. https://www.phnompenhpost.com/business/more-direct-path-mango-exports

 

Bản đồ xoài Việt Nam

 

Leave Comments

0918 03 04 07
0918030407